Phục vụ xe máy cho Quý Khách tham quan và công tác trong thành phố.